چاپ این خبر
کد خبر : 122
۱۰:۱۸ ق.ظ - شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲

امامزاده سید صالح

603امامزاده سید صالح قصیر واقع در بیدهند خوانسار با هفت واسطه به امام هفتم شیعیان حضرت امام موسی بن جعفر (ع) می پیوندد و از آن جهت ملقب به قصیر بوده اند که خود و فرزندانش کوتاه قد بوده اند .

سید صالح قصیر مدفون در بیدهند خوانسار سید صالح قصیر اول و سید صالح قصیر مدفون در پشتکوه فریدن به سید صالح قصیر دوم ملقب می باشد . در شجره نامه های قدیمی که در سال ۱۲۵۶ قمری تنظیم شده است و ممهور به مهر علمای آن زمان می باشد آمده است که سید صالح علیه الرحمه صاحب حالات صوری و معنوی بوده و مریدان او در لرستان و بختیاری بسیارند .

اضافه کردن دیدگاه جدید

جدیدترین ها