دیدگاه ها

۩۩۩ بچه که بودم ۩۩۩

بچه که بودم چه دل بزرگی داشتم حالا که بزرگم چه دلتنگم

کاش دلم به بزرگی بچگی بود

کاش همون کودکی بودم که حرفهاش رواز نگاهش میشد خوند

کاش برای حرف زدن نیازی به صحبت کردن نداشتم

کاش برای حرف زدن فقط نگاه کافی بود

کاش قلب ها در چهره بود.

شبانه گشتی در طبیعت زمستان زده خوانسار زدم حسابی سرم شد. دست مـــریزاد

اضافه کردن دیدگاه جدید

جدیدترین ها