چاپ این خبر
کد خبر : 63054
۱:۰۰ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

مادران به نسبت پدران تأثیرگذاری بیشتری در گرایش دینی فرزندان دارند

تعداد امریکایی‌هایی که در خانواده‌های دارای تنوع دینی زندگی می‌کنند رو به افزایش است.

به گزارش پایگاه خبری چشمه سار به نقل از دین آنلاین، براساس یکی از تازه‌ترین پژوهش‌های مؤسسۀ پیو، حدود یک پنجم مردم امریکا در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که در آنها والدین پیرو ادیان متفاوتی هستند. ۲۷درصد این افراد متعلّق به نسل هزاره هستند (تولّد نسل هزاره از اواخر دهۀ ۱۹۷۰ یا اوایل دهۀ ۱۹۸۰ آغاز شده و در اوایل دهۀ ۲۰۰۰ به پایان رسیده‌ است). تنها والدین ۱۳درصد از افراد متعلّق به نسل خاموش (نسلی از امریکایی‌ها که در فاصلۀ سال‌های ۱۹۲۵ و ۱۹۴۲ زاده شده‌اند) ادیان متفاوتی دارند.

۲۴درصد از افراد متعلّق به نسل هزاره، دارای یک والد مذهبی و یک والد لامذهب هستند. ۶۲درصد این افراد معمولاً بی‌دین بار خواهند آمد. همچنین ۶۲درصد افرادی که والدین آنها هر دو کاتولیک بوده‌اند، کاتولیک بار خواهند آمد. ۷۹درصد کسانی که در خانواده‌های پروتستان بزرگ شده‌اند نیز پروتستان بار خواهند آمد. ۵۰درصد کودکانی که یکی از والدین آنها کاتولیک است، کاتولیک می‌شوند و از کودکانی که یکی از والدین آنها پروتستان هستند نیز ۵۶درصد پروتستان خواهند شد.

دربارۀ امریکایی‌هایی که والدین آنها پیرو ادیان متفاوتی هستند، یافته‌های جالبی به دست آمده است. تقریباً ۳درصد از تمام افراد بزرگسال امریکایی در آن واحد به ادیان مختلفی گرایش دارند. دلیل این امر یا تنوّع ادیان والدین و دیگر اعضای خانواده، یا تغییر دین والدین بوده است. کسانی که در چنین خانواده‌هایی زندگی کرده‌اند، عمدتاً به دین مادر خود گرایش پیدا کرده‌اند. مادران به نسبت پدران، نقش مهم‌تری در حیات دینی امریکایی‌ها ایفا می‌کنند.


یک دهم کسانی که در خانواده‌های دارای تنوع دینی بزرگ شده‌اند، دارای والدینی مذهبی هستند که هر یک پیرو دین متفاوتی است. ۱۲درصد این افراد دارای یک والد مذهبی و یک والد لامذهب هستند.
اما همچنان تعداد امریکایی‌هایی که براساس یک دین تربیت شده‌اند غالب است. در کشور امریکا از هر ده نفر، هشت نفر با یک تربیت دینی بزرگ شده‌اند. این رقم هم شامل کسانی می‌شود که والدین آنها هر دو پیرو یک دین واحد بوده‌اند (دو سوم) و هم شامل کسانی است که توسط یک والد بزرگ شده‌اند (۱۴درصد).

اضافه کردن دیدگاه جدید

جدیدترین ها