چاپ این خبر
کد خبر : 78210
۱:۰۰ ب.ظ - شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

اهمیت دوران شیر خوارگی از دیدگاه اسلام

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد برای پرورش شیرخوار، اصول بنیادینی وجود دارد که با اجرای آنها توسط مراقبین شیرخوار (اعم از والدین یا پرستار) زمینه تبدیل شدن شیرخوار، به یک انسان سالم و صالح فراهم می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری چشمه سار به نقل از اصفهان شرق، سهیلا جعفری میانائی دانشجو دکتری تخصصی رشته پرستاری در رساله خود به “واکاوی مفهوم مراقبت در دوران شیر خوارگی مبتنی بر دیدگاه اسلام: ارائه مدل” پرداخت.

در این تحقیق طی دو مرحله تکامل مفهوم و طراحی و ارائه مدل مفهومی بررسی شد. در مرحله اول پژوهش، تکامل مفهوم “مراقبت در دوران شیرخوارگی از دیدگاه اسلام”، با رویکرد ساخت مفهوم به شیوه مطالعاتی بر اساس الگوی پیشنهادی واکر و اوانت (۲۰۱۱) در چهار گام انجام شد. در این مرحله، آیات قرآن و روایات معصومین (ع) در خصوص مفهوم مد نظر مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در مرحله دوم پژوهش، با استفاده از مفاهیم ایجاد شده در مرحله اول، مدل مفهومی “مراقبت در شیرخوارگی از دیدگاه اسلام” در سه گام طراحی و ارائه شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که مراقبت در دوران شیرخوارگی، پرورش یک انسان دارای کرامت و استعداد تعالی است. خداوند، با مهربانی این انسان را از قبل از تولد مراقبت و محافظت می‌کند و بر اساس مقتضیات این دنیا، والدین را نماینده خود در پرورش او قرار داده است.

نقش مادر، در دوران شیرخوارگی محوری است. او مظهر خالقیت و ربوبیت خداست و وجود و هستی شیرخوار در درون او و سپس با شیر او شکل می‌گیرد. برای پرورش شیرخوار، اصول بنیادینی وجود دارد که با اجرای آنها توسط مراقبین شیرخوار (اعم از والدین یا پرستار) زمینه تبدیل شدن شیرخوار، به یک انسان سالم و صالح فراهم می‌شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید

جدیدترین ها