به گزارش پایگاه خبری چشمه سار به نقل از اصفهان امروز، مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: در استان اصفهان ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند که ۶۵ درصد مردم استان را تشکیل می‌دهد.

به گزارش ایمنا، محمد گورابی ظهر امروز(شنبه)  در جلسه بررسی مشکلات صنعتگران شهرستان خوانسار و گلپایگان که در شهرک صنعتی سعیدآباد برگزار شد، اظهار کرد: ۹۰ درصد منابع تأمین اجتماعی از محل پرداخت حق بیمه کارفرمایان و بیمه شدگان تأمین می‌شود.

وی گفت: قانون تأمین اجتماعی مترقی‌ترین قانون کشور و یک قانون فراگیر است و در حال حاضر، ۶۰۰ هزار نفر در استان اصفهان مقرری بگیر تأمین اجتماعی هستند که ۱۲ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: ۳ میلیون  و ۳۰۰ هزار نفر نیز در استان اصفهان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند که ۶۵  درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهد.

گورابی گفت: در استان اصفهان سال گذشته میزان درآمد تأمین اجتماعی ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. از طرف دیگر، در حوزه تعهدات غیر درمانی ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان میزان هزینه‌ها بوده است که در نتیجه آن با ۵۰ درصد کاهش درآمد مواجه بودیم.

مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: میزان مطالبات کارفرمایان از تأمین اجتماعی در سال گذشته  ۸۸۰ میلیارد تومان بوده است، این مطالبات در سال جاری یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال جاری در استان اصفهان ۵ هزار متر مربع توسعه در بخش درمانی داشته ایم.