چاپ این خبر
کد خبر : 87074
۱۰:۱۳ ب.ظ - یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۶
در پی نفوذ در فرهنگ دینی؛

دشمن به دنبال جدایی واقعیت ها از ارزش ها است

کربلا یک سرزمین و یک حادثه و یک روز نیست بلکه یک فرهنگ و آرمان وایدولوژی است، اساسا یک جریان تاریخی که بشریت را وامدار خود کرده است .

حجت الاسلام نوری امام زاده ای/ استمرارتمدن نیاز به قهرمان دارد و نگه داشتن مکتب توسط پیشکسوتان والگوها صورت می گیرد. الگوها موتور محرک جامعه هستند و ایجاد انگیزه وتربیت می کنند وچگونه زندگی کردن را به ما می آموزند و آموزه های الهی را در زندگی فردی و اجتماعی جاری می کنند.

دین ما واسلام آن قدر غنی است که گاندی آتش پرست نجات هندوستان رابه عنوان یک مصلح الگوی حسینی می داند .

یا قیام مصلح جهانی با شعار یالثارت الحسین است، باید بدانیم به غدیر خیانت شد به ولایت خیانت شد که عاشورا رقم خورد . سبک زندگی عوض شد که حسین (ع) به مسلخ کشیده شد .

وقتی خواص بی بصیرت درجامعه باشند وسکوت کنند وقتی تحلیل سیاسی دربین مردم نباشد وقتی لقمه ها حرام شد وقتی کینه ولایت درانسان باشد وقتی امربه معروف ترک شد وقتی روحیه جهاد و ایثار وشهادت خاموش شد درجامعه؛ وقتی تن به ذلت وسازش دهیم وقتی سیاست را از دیانت جدا کنیم وقتی حب دنیا وطمع ورزی درما شکل بگیرد وقتی درجامعه ای معنویت نباشد عاشورا رقم می زند و سر حجت خدا به نی می رود .

کربلا یک سرزمین و یک حادثه و یک روز نیست بلکه یک فرهنگ و آرمان وایدولوژی است، اساسا یک جریان تاریخی که بشریت را وامدار خود کرده است . مدرسه ای بزرگ و ناطق که چشم عبرت بین وگوش شنوا می خواهد که ماجراها بخواند وحادثه ها بشنود.

دشمن به دنبال جدایی واقعیت ها از ارزش ها است وجدایی دنیا از آخرت ، جدایی معاد ازمعاش واخلاق ازسیاست و دین ازحکومت ، دنبال محو اسلام نیست چون اساسا نمی تواند بلکه مات کردن آن . اسلامی که با عدالت وحقوق بشر وحکومت واجتماع کاری نداشته باشد .

به دنبال نفوذ درفرهنگ دینی و تغییر ساختار درحکومت اسلامی وفسخ ارزش ها ومسخ انسان ها ودرهم شکستن قدرت دفاعی نسل جوان وتاراج ذخایر کشورهای اسلامی وحاکمیت فرهنگ غرب و شرق وخشکاندن روح نهضت ها ومبارزات رهایی بخش .

وبدانیم تنها راه زنده نگه داشتن دین بازگشت به ارزش هاست .
کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا یعنی غفلت دراین امور مذکور به مثابه شکل گیری کربلای دیگر است نه صلح امام.

اضافه کردن دیدگاه جدید

جدیدترین ها