آرشیو موضوعی : مهدویت

رجعت از اتفاقات زمان ظهور، و مختص کسانی است که ایمان خالص یا شرک خالص داشته باشند.

جدیدترین ها