آرشیو موضوعی : جنگ نرم و عملیات روانی

همزمان با کارزار مستمر برای بی‌ثبات‌سازی رژیم‌های غیرهمسو با آمریکا، نِد پیوسته در حال اعمال نفوذ بر انتخابات و براندازی دولت‌های متمایل به چپ و رژیم‌های دموکراتیک مخالف آمریکا در سرتاسر جهان بوده است. این کار از طریق پشتیبانی مالی یا مشاوره راهبردی به گروه‌های اپوزیسیون، احزاب سیاسی، روزنامه‌نگاران و پایگاه‌های خبری انجام می‌گیرد.
صفحه 1 از 512345

جدیدترین ها